Jak ratować oszczędności? Lokaty i nowe obligacje skarbowe.