Rozmowa rekrutacyjna

Kariera

Kogo szukamy?
Planer finansowy

Planer finansowy inPartners wspiera klientów w realizacji ich celów finansowych. Buduje swój zespół, który szkoli i prowadzi w zgodzie z misją firmy. Otrzymuje również możliwość otwarcia własnego oddziału lub biura obsługi klientów inPartners.

Menadżer zespołu

Menadżerowie inPartners dbają o swoje zespoły, pomagając w ich rozwoju i osiągnięciu sukcesów zawodowych. Ich głównymi zadaniami są przekazywanie umiejętności oraz wiedzy poszczególnym współpracownikom, tworzenie nowych biur obsługi klienta i centr finansowych inPartners.

Klauzula informacyjna

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Investment Partners S. A. z siedzibą w Katowicach w celach rekrutacyjnych na potrzeby obecnej oraz przyszłych rekrutacji, jednak przez czas nie dłuższy niż 1 rok  licząc od dnia przekazania danych. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych w celach rekrutacji przez Investment Partners S. A. z siedzibą w Katowicach."

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym i ich niepodanie uniemożliwi uczestnictwo w tym procesie.

Ze szczegółowymi informacjami o przetwarzaniu danych osobowych można się zapoznać na stronie internetowej www.inpartners.pl w zakładce RODO.

Informujemy, że administratorem danych osobowych kandydatów w procesie rekrutacji jest Investment Partners S. A. z siedzibą w Katowicach.
Adres i dane kontaktowe administratora: ul. Kilińskiego 46, 40-062 Katowice telefon: 800 00 4444, e-mail: kontakt@inpartners.pl, url: www.inpartners.pl

Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji. Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych są przepisy prawa, zgoda kandydata, niezbędność do celu zawarcia umowy oraz uzasadniony interes administratora. Osobom przekazującym swoje dane osobowe w procesie rekrutacyjnym przysługuje prawo do żądania od administratora udzielenia dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i prawo do przenoszenia danych. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody, osobom przekazującym dane osobowe przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem zgody.

Ponadto osobom przekazującym dane osobowe przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informujemy uprzejmie, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

- pole wymagane
Wypełnij formularz i wyślij do nas swoje CV!

Twoje dane

Imię i nazwisko