Za szybcy za … bezpieczni? – czyli o ubezpieczeniach pojazdów.

     W tym artykule dowiesz się podstaw o ubezpieczeniach komunikacyjnych oraz dlaczego dobre ubezpieczenia pojazdów są ważne z punktu całego naszego życia finansowego.
Ubezpieczenia komunikacyjne zaliczane są do segmentu ubezpieczeń majątkowych działu II. Chodzi o tzw. pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe. 

& Ubezpieczenie OC (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej).
 Jest to jedyne obowiązkowe ubezpieczenie dla kierowców ( wyjątek stanowią pojazdy historyczne). Polisa taka obejmuje nie tylko mienie, ale również zdrowie i życie poszkodowanych. W przypadku ubezpieczenia OC zakres ochrony jest zawsze taki sam. Sumy Gwarancyjne, czyli górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela, wynoszą: 1 050 000 euro – szkody na mieniu, 5 210 000 euro – szkody osobowe.

Tutaj możemy się na chwilę zatrzymać i pomyśleć: czy to dobrze, czy źle,  że jest to ubezpieczenie obowiązkowe dla posiadaczy pojazdów…
…Jak myślisz?

Pamiętaj, że brak polisy OC wiązać się może z wysokimi karami. Musisz ją wykupić nawet wtedy, gdy nie korzystasz ze swojego pojazdu. Wysokość kar jest uzależniona od minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. W 2022 roku wynoszą:
Dla samochodu osobowego:                                   Dla samochodu ciężarowego:       
 – 1200 zł za brak OC do 3 dni,                                   – 1810 zł za brak OC do 3 dni
 – 3010 zł za brak OC od 4 do 14 dni,                         – 4520 zł za brak OC od 4 do 14 dni,
 – 6020 zł za brak OC powyżej 14 dni.                        – 9030 zł za brak OC powyżej 14 dni.

& Autocasco (AC) dobrowolne. W ramach tej polisy otrzymać można odszkodowanie m.in. w przypadku szkody wywołanej zderzeniem z innym pojazdem, pożarem, kradzieżą pojazdu lub jego wyposażenia. Jest również możliwość zawarcia tzw. Mini AC, czyli zabezpieczenia na wybrane zdarzenia.

& Ubezpieczenie NNW ( następstwa nieszczęśliwych wypadków) dobrowolne.
W tym przypadku ochronie podlega zdrowie i życie kierowcy lub kierowcy i pasażerów. W ramach tej polisy poszkodowany otrzyma również zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji. Polisa ta stanowi ochronę finansową dla bliskich kierowcy w przypadku jego śmierci spowodowanej wypadkiem.

& Assistance (również dobrowolne) jest ubezpieczeniem, które zapewnia kierowcy wsparcie różnego rodzaju specjalistów.  Zakres ochrony w każdym przypadku może być inny, np.: holowanie, naprawa na miejscu, wymiana opon, dostarczenie paliwa ( z autopsji: bardzo polecam 😊). Należy też zwrócić uwagę na zakres terytorialny, które obejmuje skorzystanie z danej pomocy. Czasami naprawdę lepiej dołożyć kilka złotych więcej, a mieć pewność, że przy dalszej podróży obejmie nas pomoc zewnętrznych specjalistów.

    Drogi czytelniku, wyjaśniłem Ci podstawy ubezpieczeń komunikacyjnych. Pamiętaj, że na drodze nie jesteś zależny tylko i wyłącznie od siebie. Możesz być mistrzem kierownicy, jednak inna osoba, która też będzie uczestniczyła w ruchu drogowym, może sprawić, że dobre zabezpieczenie będzie dla Ciebie wybawieniem w nieprzyjemnych zdarzeniach. 
                  Raport drogowy : w 2021 roku doszło do 22613 wypadków drogowych, w których zginęło 2212 osób, a 26199 osób zostało rannych. To o ponad 900 wypadków drogowych mniej niż w roku 2020 i prawda jest taka, że tylko ta ostatnia informacja cieszy.
    Zadbaj o siebie i o innych. Jeżeli posiadasz ubezpieczenie komunikacyjne to:
– po pierwsze: sprawdź, co w nim się znajduje, musisz być świadomy tego co posiadasz, żebyś nie był zaskoczony za późno, i tak za to płacisz!
– po drugie: przemyśl, czy aktualna polisa spełnia Twoje wymagania po przeczytaniu tego artykułu,
– po trzecie: jeżeli chcesz coś z tym zrobić, odezwij się do najbliższego planera finansowego, którego znasz, a wierz mi: bardzo dobrze potrafimy balansować między ceną, a jakością 😊.