System emerytalny w Polsce

     Emerytura – słowo, które bez wątpienia rodzi sporo skrajnych emocji. Części osób, zwłaszcza tej bliżej osiągnięcia wieku emerytalnego, kojarzy się z jednej strony z wymarzonym odpoczynkiem od pracy, z drugiej zaś z lękiem, czy pobierane świadczenie wystarczy na pokrycie wszystkich kosztów i opłat. Młodsza część społeczeństwa, dwudziesto- czy trzydziestolatkowie często zapytani o emeryturę odpowiadają ze zniechęceniem, że albo i tak jej nie otrzymają, albo nie dożyją. Różnorodność odpowiedzi sugeruje, że warto, byśmy przyjrzeli się bliżej temu zagadnieniu. 
     Któż z nas nie chciałby w pewnym wieku mieć swobody wyboru – pracuję, bo chcę, nie chcę pracować i nie muszę? By jednak taką wolność uzyskać, potrzebujemy posiadać odpowiedni majątek, który zapewni nam dalsze, godne życie. Czy obecny system emerytalny i odprowadzane składki są nam w stanie to zapewnić?
     System emerytalny w Polsce jest systemem repartycyjnym. Oznacza to, że osoby pracujące uiszczając składki do ZUS tak naprawdę składają się na świadczenia dla obecnych emerytów, a nie, jak może wynikać z przeświadczenia, na własną emeryturę. W naszym społeczeństwie odsetek ludności w wieku produkcyjnym zmniejsza się rok do roku. Jednocześnie ilość osób pobierających emeryturę zwiększa się. Dlatego system repartycyjny jest niewydolny. Informacją którą powinniśmy uwzględnić w planowaniu swojej “jesieni życia” jest również tzw. stopa zastąpienia, którą podaje ZUS na swojej stronie internetowej. Jest to procentowy wskaźnik obrazujący stosunek między średnim wynagrodzeniem, a przeciętną, nowo przyznawaną emeryturą. Obecnie jest ona na poziomie 54%. W 2060 – dla obecnych dwudziestolatków kwota zastąpienia jest szacowana nawet na mniej niż 20%. Odpowiedz sobie na pytanie, czy w chwili obecnej byłbyś w stanie przeżyć za taki procent swoich zarobków?
     Zastanawiając się nad emeryturą może warto byłoby diametralnie zmienić swoje do niej podejście. Zamiast skupiać się na myśleniu, czy system emerytalny okaże się wydolny i czy otrzymane świadczenie z państwa pozwoli spokojnie żyć „na starość”, zadbaj już dziś o swoje finansowe bezpieczeństwo w przyszłości. Skup się na tym, by dobrze wykorzystać dany Ci czas i zbudować dla siebie majątek niezależny od emerytury państwowej. A wtedy Ty sam będziesz mógł podjąć decyzję o tym, kiedy zakończyć aktywność zawodową.