Planer finansowy – ile kosztuje, a ile zarabia?

Podstawą każdego wykonywanego zawodu są zarobki. Kiedy jednak, możemy mówić o modelu idealnym? Czy nie wówczas, gdy pojawia się zasada “win-win”? Zarobki planera finansowego idą w parze z korzyścią dla klienta oraz jego zyskiem. Obie strony zatem “wygrywają”.   

Zastanówmy się w takim razie, co podczas takiej współpracy klient i planer uznają za korzyść materialną i niematerialną, bo przecież pieniądze to nie wszystko.

Osoba wykonująca zawód planera finansowego w Polsce może zarabiać bardzo dużo. Dla przykładu, usługa Planera w Wielkiej Brytanii, tzn. przygotowanie planu finansowego dla klienta, kosztuje od 2 tys. do 4 tys. Euro. W Polsce takie stawki byłyby nierealne do uzyskania, gdyż zawód ten nie jest tak rozpoznawalny, i jak każda nowa profesja – musi zdobyć uznanie i zaufanie. 
Ile zatem kosztuje klienta usługa planera, a ile on zarabia i skąd pochodzą te pieniądze? Zdecydowanie należy rozróżnić te dwie kwestie. 

Rozpocznijmy od tego, skąd pochodzą pieniądze dla planera.

Zadaniem planera jest ułożenie dla klienta efektywnego planu gospodarowania środkami finansowymi tak, aby z roku na rok się bogacił (zwiększał swój majątek i aktywa) i był bezpieczny finansowo. Realizując misje/wizje klienta wykorzystuje on rozwiązania z rynku finansowego, proponowane przez instytucje finansowe. Co ważne, podczas wyboru tych rozwiązań zadaniem planera jest reprezentowanie klienta w tych instytucjach. 
W ramach wyboru danego narzędzia, instytucja wypłaca planerowi prowizję, która w innym wypadku trafiłaby do ich pracowników czy pośredników finansowych. Oto pierwsze źródło zarobku.

Drugim źródłem pieniędzy dla planera finansowego jest zarządzanie kapitałem inwestycyjnym klienta. Dla przykładu, klient posiada około 100 tys. zł wolnego kapitału, planer znajduje inwestycję, która ma przynosić 9 % rocznie i proponuje ją klientowi. Decydując się, klient staje się beneficjentem i nabywcą. Zadaniem planera jest jednak taka inwestycja dla klienta, która jest dla niego bezobsługowa. Klient nie zajmuje się nią bezpośrednio, a jedynie czeka na comiesięczne zyski. W zamian za to klient dzieli się z planerem częścią zysku oddając mu przykładowo około 2%. W wyniku tej współpracy klient zarabia 7% a planer 2 %. Jeśli klient zarabia – planer również zarabia, jeśli klient nie zarabia – planer również nie zarabia. Zasada win – win.

Wiemy już, jak zarabia planer finansowy. Jaki w takim razie jest koszt jego usługi dla klienta?
Kosztem dla klienta jest jego czas. Czas poświęcony na rekomendowanie usług planera. Dzięki rekomendacjom w najbliższym gronie planer uzyskuje możliwość rozmowy i współpracy z potencjalnym nowym klientem. Korzyścią jest również fakt, iż nie musi on pokrywać kosztów drogich reklam, które mogłyby być mniej nieskuteczne przez brak powszechnej wiedzy o zawodzie planera finansowego.

Dzięki rekomendacjom klient uzyskuje nie tylko długoletnie wsparcie planera, zawsze aktualne informacje, możliwość konsultacji, efektywność pieniądza, ale przede wszystkim gwarancję zawsze jakościowo wykonanej usługi. Dlaczego? Ponieważ planer zobowiązany jest do wykonania tak samo jakościowej i efektywnej pracy u osoby rekomendowanej, aby nie stracić w oczach osób rekomendujących. 
Dzięki powiększającej się ilości klientów w portfolio planera, rośnie również jego siła negocjacyjna w instytucjach finansowych, przez co może negocjować lepsze warunki dla swoich klientów. 

Dlaczego planer dzięki długofalowej współpracy z klientem bogaci się również z nim?
Kiedy rośnie portfolio klientów planera, rośnie również ilość aktyw posiadanych przez jego klientów. Wyobraźmy sobie że przez 15 -20 lat pracy planer współpracuje z 200 klientami. Łączna wartość aktyw klientów to 20 mln zł. Dzięki zarządzaniu tym kapitałem planer uzyskuje wspomniane wcześniej 2% rocznie, czyli kwotę 400 tys. zł, co daje 33 tys. zł miesięcznie.

Zatem planer finansowy może zarabiać bardzo duże pieniądze, jednak tylko dzięki długofalowej współpracy i efektywnym rekomendacjom. A co najważniejsze zawsze działając dla dobra swoich klientów.