Edukacja finansowa – Im wcześniej, tym lepiej!

Holistyczna, czyli całościowa edukacja finansowa stanowi jeden z fundamentów rozwoju nowoczesnego społeczeństwa i gospodarki. Znajomość podstaw wiedzy z zakresu ekonomii, bankowości, inwestowania i oszczędzania jest wręcz niezbędna wobec otaczającej nas rzeczywistości, w której społeczeństwo powinno rozważniej niż dotychczas rozporządzać swoim budżetem i z pełną świadomością akceptować umowy finansowe.

     Do najbardziej dotkliwych skutków braku edukacji finansowej można zaliczyć skłonność do popadania w długi,  wydawanie pieniędzy na niepotrzebne rzeczy i brak kontroli nad domowym budżetem. 

      Nadchodząca jesień to czas, gdy wielu 18- i 19-latków, rozpoczynając studia, zmierzy się z wyzwaniem zarządzania finansami. Stanie się to pierwszym sprawdzianem świadomości finansowej w ich życiu. Będą musieli przeżyć za otrzymane od rodziców pieniądze lub rozpocząć pracę dorywczą. Czy będą jednak posiadać umiejętności, by rozsądnie gospodarować swoimi środkami? Większość z nich nie uczyła się w szkole, jak zarządzać własnymi pieniędzmi. 

      Niestety, według raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Polska,  jako jeden z niewielu krajów w Europie, wciąż nie posiada Narodowej Strategii Edukacji Finansowej. Nasz kraj ma jeden z najniższych poziomów wiedzy finansowej spośród  badanych państw europejskich, m.in.: Czech, Węgier i Niemiec. 

     Gdyby w Polsce wiedza o finansach była przedmiotem, który w szkole, począwszy od podstawówki, jest obowiązkowy, młodzi ludzie nie uczyliby się zarządzania finansami dopiero w momencie, gdy muszą ponieść konsekwencje swoich wcześniejszych, często kosztownych decyzji. 

     Najlepszym sposobem na podniesienie świadomości finansowej Polaków jest wczesna edukacja dzieci, mająca na celu wyrobienie prawidłowych nawyków, co będzie miało istotny wpływ na ich dorosłe życie. 
Osoby znające się na finansach potrafią nimi rozsądnie zarządzać, umiejętnie oszczędzać, lepiej inwestować, a dzięki temu śmiało realizować swoje cele.

Skąd czerpać taką wiedzę, która w rzetelny i przystępny sposób może zostać przekazana najmłodszym? 

Na polskim rynku dostępne są gry i bajki edukacyjne oraz pozycje książkowe, które spełniają te oczekiwania. 
Polecić mogę kilka pozycji literatury autorstwa Tomasza Krupy, które w prosty i przystępny sposób wprowadzą najmłodszych w świat finansów.

     Edukacja jest niezwykle istotna na każdym etapie życia, jednak wobec sytuacji finansowo-gospodarczej, której doświadczamy obecnie w kraju, zapanowanie nad finansami osobistymi staje się coraz trudniejsze. 
Samoedukacja może być w tej sytuacji niewystarczająca, ale w połączeniu ze wsparciem specjalisty, doświadczonego w dziedzinie planowania finansowego, pomoże osiągnąć oczekiwane efekty oraz uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji.

Warto się edukować!:)